22 okt – samtalsfrågor

”Mamma Maria” – Vad väckte Karins predikan för tankar hos dig?

Mamma Maria
– modiga kvinnor i Bibelns berättelser del 2

Bibeltexter
Lukas 1:26-38
Lukas 2:41–52

Samtalsfrågor

  • Vad väckte Karins predikan för tankar hos dig?
  • Sätt dig in i Marias situation; hur tror du hon kände det när ängeln mötte henne med sin hälsning?
  • Tycker du att Maria får för lite uppskattning och plats i vår kyrkokultur?
  • Vilka andra unga kvinnor kan du komma på som följt Jesu utmaning?
  • Finns det tillräckligt med kvinnliga pastor i vårt samfund idag att ta rygg på?