3 sept – samtalsfrågor

”En framtid och ett hopp!” – Vad väckte söndagens predikan för tankar hos dig?

”En framtid och ett hopp!”

Bibelord
Jer 29:11-14
Fil 4:6-7
Upp 21:1-7

Samtalsfrågor

  • Vad väckte söndagens predikan för tankar hos dig?
  • Vilka känslor har du inför hösten?
  • Har du fått uppleva Guds frid i ditt liv?
  • Till vem går du med ditt hopp?
  • Vad betyder det för dig att läsa om Guds trofasthet genom GT in i NT för sitt folk?