29 okt – samtalsfrågor

”Maria från Magdala” – Håller du med om att Maria från Magdala var en from social rebell?

Maria från Magdala
– modiga kvinnor i Bibelns berättelser

Bibelord
Lukas 8
Matteus 27:55-56
Matteus 27:57-61
Matteus 28:1-10

Samtalsfrågor

  • Vad berörde dig utifrån dagens predikan?
  • Håller du med om att Maria från Magdala var en from social rebell?
  • Visste du om hur kvinnorna hade det rent socialt & kulturellt på den tiden?
  • inspireras du av Maria? Hur isåfall?