Församlingen

Välkommen hem till oss! Vi finns mitt i hjärtat av Tibro, och vår längtan är att vara en generös, relevant och innerlig församling där goda möten ständigt uppstår.

I vår gemenskap strävar vi efter att människor från alla generationer och kulturer, oavsett sexuell läggning eller ekosocial bakgrund, ska känna att vi ryms och får vara oss själva. Vi vill vara en plats där livets godaste och viktigaste frågor adresseras, där människor får utrymme att söka sina svar och där vi återkommande erbjuder ett möte med Jesus Kristus.

Vi vill finnas med och göra Tibro till en bättre plats att leva på, och vår tro på Jesus är själva navet i allt som vi är och gör – #viärtibro!

Vår församling tillhör samfundet Equmeniakyrkan, ett samfund som finns i hela Sverige och rymmer cirka 60 000 medlemmar.

Vår vision

Equmeniakyrkan Tibro vill vara en kyrka för hela livet där mötet med Jesus förvandlar mig, dig och världen.

Vårt mål & metod

Equmeniakyrkan Tibros mål är att vara en levande, äkta och växande församling där alla människor ska känna att de ryms! Vi vill föra människor till tro – växa i vår tro – och dela vår tro med andra. För att nå den målsättning jobbar vi efter en metod som vi kallar för 5B: Be, bry dig, berätta, bjud med och bli kvar.

Vår verksamhet

Eftersom vi strävar efter att vara relevanta och behovsorienterade i vårt sätt att vara kyrka så är också vår verksamhet ständigt formbar och föränderlig. Vår ständiga utmaning är given – att möta samhällets nöd med budskapet om Jesu nåd och sanning. Bönen, Bibelläsningen och gudstjänstfirandet är element som vi inte vill leva utan i vår församling.

Våra gudstjänster

Våra gudstjänster är varierande och uttrycksfulla i sin utformning. Det viktiga för oss är inte formen för vår gudstjänst, utan anledningen till vår gudstjänst. Vi vill erbjuda människor ett möte med Jesus Kristus! Vi tror på en levande Gud som är personlig – som längtar efter relation med varje människa. För att alla ska kunna vara med och fira gudstjänst hos oss så sänder vi alltid våra gudstjänster via webben.

Vårt Equmenia

”equmenia” är namnet på vårt barn & ungdomsarbete, tidigare känt som SMU. Equmenia är en egen förening i sin konstitution, men tillsammans är vi en enda kyrka. Du hittar mer information om vår aktuella verksamhet här på hemsidan.