Reflektionsvandring

Sedan vintern 2021 finns en vandringsslinga iordningställd uppe i skogarna kring Östankyrke. Vandringen, som är knappt 3 km lång, börjar vid Gravkapellets stora parkering där det sedan är snitslat hela vägen igenom.

I slutet av vandringen finns en vindskydd med eldstad som gärna får användas. Längs med vandring sitter det uppe ett material för reflektion och eftertanke; böner, bibeltexter, personporträtt och dikter. Dessa förnyas varje fredag.

Fredagar kl. 10.30-12.00 bjuds det på kaffe uppe vid vindskyddet. Välkommen att ta del av denna vandring!

Har du frågor om vandringens utformning? Kontakta Lasse Svensson på 0736-635330.