Hemgruppen. Mitt i livet. Mitt i församlingen.

I vårt församlingsliv är både den stora gemenskapen i gudstjänsten och den lilla gemenskapen i hemgruppen viktig. I hemgruppen möts vi för att bygga nära relationer, dela livet & växa i vår relation till Jesus samt för att be för och med varandra.

Alla är välkomna

De flesta hemgrupperna möts i hemmen varje eller varannan vecka. Våra hemgrupper är öppna för alla intresserade. Du behöver inte vara medlem i församlingen för att vara med i en hemgrupp. Hemgruppen är den lilla och livnära församlingsgemenskapen i vardagen och en perfekt plats att bjuda med nya människor till.

Ett steg till!

Ja, så lyder vårt årstema för 2019. Under detta år kommer vi satsa extra mycket på att starta upp nya hemgrupper och få fler människor att våga pröva på den lilla gruppens gemenskap. Vi kommer också knyta gudstjänstens teman & förkunnelse till hemgrupperna, så att man ska kunna processa söndagens undervisning i hemgruppen. Här på denna sidan kommer det kontinuerligt fyllas på med samtalsunderlag som är tänkt att vara till hjälp när ni samlas i den lilla gruppen.

Vill du vara med i en hemgrupp?

Klart du vill! Kontakta då någon av våra anställda eller skicka ett mail till jonas.lund@equmeniakyrkantibro.se

Samtalsunderlag