Äktenskapskursen

Äktenskapskursen är en praktisk kurs på sju tillfällen som ger verktyg för att bygga en stark och sund relation med ett livslångt perspektiv!

Välkomna med för att investera i framtiden!

Själva kursen är kostnadsfri, men varje person behöver ett eget deltagarhäfte som efter rabatt från Bilda kostar 100 kr/par.

Om du har några frågor eller funderingar kring kursen är du välkommen att kontakta Kajsa på k.orrebo@hotmail.com
eller 070-619 20 93.

Kursen består av sju tillfällen online via zoom på torsdagar mellan 18.45-21.00.
Föredrag via film och enkla uppgifter varvas under kvällen och ger varje enskilt par möjlighet att samtala om kvällens ämne.

Kursen går i början varje vecka för att sedan övergå till varannan vecka. Veckorna 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46.

Mer info och anmälan

Du läser mer om kursen och anmäler dig på Bildas kurssida.