Instrument i ett rum

Musiklivet i Equmeniakyrkan

Välkommen att vara med och spela och sjunga. Här i Equmeniakyrkan har vi många olika körer och grupper och kanske finns det något för just dig!

”Prisa Honom med basunklang,
prisa Honom med lyra och harpa.
Prisa Honom med tamburin och dans,
prisa Honom med strängar och flöjt.
Prisa Honom med ljudande cymbaler,
prisa Honom med klingande cymbaler.
Allt som andas ska prisa Herren!”

Psalm 150:3-6

Kontaktperson

Mikael Karlsson

Mikael Karlsson

Musikledare

Ledig måndagar

0705-79 89 27

mikael.karlsson@equmeniakyrkantibro.se