5 nov – samtalsfrågor

”Vårt evighetshopp” – Kan människor missa himlen eller kommer alla dit?

Vårt evighetshopp

Samtalsfrågor

  • Pratar vi för lite om döden i dagens samhälle?
  • Pratar vi för lite om döden i kyrkan?
  • Är du rädd för att dö?
  • Kan människor missa himlen eller kommer alla dit?
  • Hur tänker du dig himlen?