Predikan 1 dec 2019

”Rakt in i smeten” – Jesus rider rakt in i stadens smet. Vad vi kan lära av det?

”Rakt in i smeten”

Bibeltext
Matt 21:1-9

Titta på gudstjänsten >

Samtalsfrågor

  • Håller du med om att Jesus beter sig lite annorlunda mot andra kungar?
  • Jesus rider rakt in i stadens smet. Vad vi kan lära av det?
  • Tänker du på att du är kyrkan där du går fram i vardagen?
  • Borde vi bli bättre på att vara kyrka i samhället? Hur isf?
  • Vad tänker du om att Jesus alltid verkar ta nödingången in i människors liv?