14 feb – samtalsfrågor

”Förvandlade liv!” – Vad har året med temat betytt för din tro?

”Förvandlade liv!”

Texter
Rom 12:2, Rom 10:9-10, Joh 1:12, 2 Kor 4:17, Fil 1:6

Titta på predikan >

Samtalsfrågor

  • Vad har året med temat ”Förvandlade liv!” betytt för din tro?
  • Vad tänker du om förvandling som en process?
  • Har du fått vara med om ögonblicklig förvandling eller sett det hos någon annan?
  • Hur kan man leva som människa för att aldrig sluta vara öppen för förändring?
  • Någon annan tanke som dök upp under dagens predikan?