15 okt – samtalsfrågor

”Eleganta Ester” – Vad tycker du om Esters mod?

Eleganta Ester
– modiga kvinnor i Bibelns berättelser del 1

Bibeltexter
Esters bok 10 kapitel
Nyckelkapitel: Kap 4

Frågor

  • Vad berörde dig i dagens predikan?
  • Vad tycker du om Esters mod?
  • Hur märks det att Gud är närvarande i bakgrunden av denna berättelse?
  • Har du någon ”Mordokaj” i ditt liv som kan utmana dig med rätt frågor(i kärlek)?
  • Hur kan vi t rygg på Esters och Jesu mod?