barn sommar äng bön

Andakt & bön

Tillsammans i bön

Vi startar den första dagen varje månad med "Tillsammans i bön", man ber under timmarna mellan kl:10.00-22.00. Välkommen.

barn sommar äng bön

Andakt & bön

Tillsammans i bön

Vi startar den första dagen varje månad med "Tillsammans i bön", man ber under timmarna mellan kl:10.00-22.00. Välkommen.