Vi har bildat en ny kyrka!

Observera

Denna text publicerades första gången den 9 juni, 2011. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Ja, så kunde alla ombuden från Svenska Missionskyrkans församlingar, däribland Ulla-Britt och Leif Larsson samt Gunnel och Lars Holmberg, säga, när de återvände hem efter att ha varit med om denna kyrkohistoriska händelse i Stockholm.

Det var ett enhetligt beslut, fattat i stor glädje och entusiasm, när ombuden sa ettrungande ”ja” på Missionskyrkans konferens till bildandet av en ny kyrka tillsammans med Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige.

Innan beslutet fattades hade 35 talare fått tillfälle att uttrycka sina åsikter. Grundtonen i debatten var hela tiden positiv, även om några uttryckte sin besvikelse över att vi inte samtidigt kunde välja en ny kyrkoledare och att inte heller namnfrågan på det nya kyrkosamfundet var klar. Flera av ombuden berättade om en ökande entusiasm för den nya kyrkan, och den entusiasmen förstärktes nog hos oss alla som var med på konferensen och Bildarmötet lördagen den 4 juni i Filadelfakyrkan.

Den fråga som väckte mest engagemang i slutdebatten var namnförslaget Equmeniakyrkan. GF-styrelsen insåg, att det krävdes ett brett stöd och en stark förankringhos de 434 ombuden på Bildarmötet för att namnet skulle kunna antas. Istället blev det precis tvärtom. Ett litet fåtal var positiva till namnet, de flesta var starkt avvisande. Då tog GF-styrelsen konsekvensen och drog tillbaka sitt namnförslag. Flera föreslog namnet Förbundskyrkan, andra namn som nämndes var Allmänna Frikyrkan, Svenska Frikyrkan, Jesuskyrkan, Treenighetskyrkan och Nya kyrkan. Då ingen enighet tycktes kunna uppnås beslutade Bildarmötet att återremittera frågan till den nya kyrkostyrelsen och tills vidare skall arbetsnamnet Gemensam framtid användas till ett nytt namn bestäms senast 2014. Kyrkoledare skall väljas vid konferensen 2012.

Från Tibros del kunde vi också glädja oss åt Frida Bondessons goda predikan vid ordinationsgudstjänsten på torsdagskvällen, en predikan som rönte stor uppskattning.

/Lars Holmberg