Tidningen Missionskyrkan | NR 7 2016

Observera

Denna text publicerades första gången den 19 september, 2016. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Torsten Åhman kommer snart till Tibro för bland annat en ekumenisk samling där ämnet är ”Den smittande tron”. Han är numera pensionär, en aktiv sådan, och har ett förflutet både som riksevangelist inom Svenska Missionskyrkan, numera Equmeniakyrkan, och som pastor i en lokal församling. Torsten Åhman arbetar även som frilansande skribent åt tidningen Dagen, och är författare av bland annat böckerna ”Drömmen om församlingen”, ”Kristen – vad är det egentligen” och ”Samtal i trons gränsland” (tillsammans med journalisten Mats Bjurbom).

tidningen_missionskyrkan_16-07