Tidningen Missionskyrkan | nr 4 2005

Observera

Denna text publicerades första gången den 15 april, 2005. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Hörru Du Gud! Jag tycker att det är lite förvirrande. Du sägs ju vara den ende sanne guden. Den ende alltså! Ändå så sägs det att Du är tre. Är Du EN gud eller tre gudar? Är Du Gud rätt och slätt, eller är Du Skaparen, är Du Befriaren eller är Du Hjälparen?

TidningenMissionskyrkan_2005-4.pdf