Tidningen Missionskyrkan | NR 2 2017

Observera

Denna text publicerades första gången den 28 februari, 2017. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Du håller i nummer 303 av tidningen Missionskyrkan. I över 30 år har den kommit i din brevlåda tio gånger om året. Det här numret är det sista, åtminstone tills vidare. Åke Nordqvist var pastor i Missionskyrkan och initiativtagare till tidningen när det begav sig 1987.

Hur kom du på idén med tidningen Missionskyrkan? –Redan i början av min anställning i församlingen insåg jag att den tidning, som då fanns, var alldeles för omständlig att framställa. Tryckningen skedde på det gamla sättet med korrekturläsning och många vändor emellan mig och tryckeriet. Då föddes tanken att använda modern teknik istället.

–Att arbeta med dator vid den här tiden var nytt. Men friskt vågat, hälften vunnet. Den kvällen vi möttes för att göra det första numret blev inte bara en lång kväll utan en lång natt. Klockan 04.00 låg det första numret av tidningen på en diskett. Originalet skrevs ut på Lastbilscentralen i Tibro, som hade skrivare som vi fick använda. Då upptäckte vi, att vår bild på datorns bildskärm
inte stämde överens med vad skrivaren levererade. Därför såg det första numret lite underligt ut, minns Åke.