Tidningen Missionskyrkan | nr 2 2005

Observera

Denna text publicerades första gången den 15 februari, 2005. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Thor-Björn Bastås har varit pastor i 39 år och utav dessa år i aktiv pastorstjänst har han varit riksevangelist i 37 inom Svenska Mission- skyrkan. Han har sannolikt sett de flesta missionskyrkor och missionshus runt om i moder Svea. Mötestältet under sommarhalvåret är han också hemmastadd med, men synen på evangelisten är annorlunda idag än då han började.

TidningenMissionskyrkan_2005-2.pdf