Tidningen Missionskyrkan | NR 10 2016

Observera

Denna text publicerades första gången den 7 december, 2016. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Andreas Karlsson är Eurasiensamordnare inom Equmeniakyrkan. Innan dess var han pastor på Donsö. Han är gift med Svetlana, som kommer från Ryssland. De träffades via det engagemang som Donsö Missionsförsamling har i
Ekaterinburg i Uralbergen.

I januari kommer Andreas till Tibro. Vad innebär ditt jobb i Equmeniakyrkan? –Jag ansvarar för de kontakter, projekt och missionärer som Equmeniakyrkan har i Europa, Centralasien och Kaukasus. Det är ett ”brett” arbete och eftersom jag bara jobbat med detta under ett år, har det mesta av min tid gått åt till att lära känna projekt, människor, länder och de sammanhang där kyrkan finns representerad.