Tidningen Missionskyrkan | nr 1 2004

Observera

Denna text publicerades första gången den 15 januari, 2004. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Ulf Krusell är ny pastor i Missionskyrkan, med en särskild inriktning i sin tjänst att vara besökspastor. Det innebär både vård om församlingens medlemmar och utåtriktad verksamhet. Dagträffar, konfirmandarbete, gudstjänster och predikningar kommer också att bli några av hans arbetsuppgifter.

TidningenMissionskyrkan_2004-1.pdf