Tema: Josef och drömmen som blev sann.

Titta och lyssna i efterhand på den spännande predikoserien ”Josef och drömmen som blev sann”.

Tema Josef och drömmen som blev sann

Predikoserie och bibelstudium kring berättelsen om Josef och drömmen som blev sann.

Det finns också diskussionsunderlag för våra hemgrupper kopplat till temaserien.

Predikan 2019-10-06

Pastor Jonas Lund predikar om Josef och Sjukdomen som förpestar världen (40:40).
Diskussionsunderlag för hemgrupp.


Bibelstudium 2019-10-09

Jonas Lund leder bibelstudium i serien.


Predikan 2019-10-13

Pastor Jerry Gegerfelt predikar över temat Från Josef till Jesus. (35:35)
Diskussionsunderlag för hemgrupp.


Predikan 2019-10-20

Pastor Jonas Lund predikar om Förlåtelsens kraft. (26:00)
Diskussionsunderlag för hemgrupp.