Samtal 5 maj 2019

”Äntligen hemma – Ett steg till med Jesus!” – Vad berörde dig utifrån gudstjänstens livsberättelse.

”Äntligen hemma – Ett steg till med Jesus!”

Bibeltext: Lukas 5:1-11

Titta på gudstjänsten >

Lyssna till predikan (kommer snart) >

Samtalsfrågor

  1. Varför tror du att Simon Petrus vågade kasta ut näten en gång till?
  2. Vad berörde dig utifrån den livsberättelse som är Brittas?
  3. Hur tar man ett konkret steg till med Jesus en vanlig dag i Tibro?
  4. Hur tror du att det är att vara kvinnlig pastor inom frikyrkan idag? Blir man lika respekterad som en man?