2 feb – samtalsfrågor

”Har Gud med min ekonomi att göra?” – Tycker du att Gud har med vår ekonomi att göra?

”Har Gud med min ekonomi att göra?”

Bibeltexter
Mark 12:41-44
Luk 18:18-27
1 Mos 14:20

Titta på gudstjänsten >

Samtalsfrågor

  • Tycker du att Gud har med vår ekonomi att göra?
  • Tror du det är enklare att ge mkt pengar om man har mkt pengar?
  • På vilket sätt tycker du att Bibeln kan vara en hjälp i vårt förhållningssätt till pengar?
  • Vad tycker du om tionde-givande som princip?
  • Har du upplevt att ha-begär och kärleken till pengar är en frestelse för dig?