Predikan Långfredagen

”Lyft blicken” – frågor för diskussion kring Långfredagens predikan.

”Lyft blicken”

Diskussionsfrågor kring Långfredagens predikan

Bibeltexter
4 Mos 21:4-9
Joh 3:1-17

Lyssna till predikan (länk kommer snart)

Samtalsfrågor

  1. Kan du känna igen dig i israeliternas svek mot Herren?
  2. Håller du med Jonas om att vi kanske talar för lite om synd i våra kyrkor idag?
  3. Hur ska vi hitta balansen mellan talet om synd och talet om nåd?
  4. Reflektera en stund över vikten av förlåtelse i vårt liv som kristna.