Predikan 8 nov

”Kameleonten” – På vilket sätt hör Paulus undervisning ihop med en kameleonts egenskaper?

”Kameleonten”

Bibeltext
1 Kor 9:19-27
Apg 16:1-3

Titta på Gudstjänsten >

Samtalsfrågor

  • Varför skiftar kameleonten färg?
  • På vilket sätt hör Paulus undervisning ihop med en kameleonts egenskaper?
  • Vad tänker du om Paulus uppmaning i 1 Kor 9?
  • Hur tycker du att vi förhåller oss till utmaningen att kommunicera relevant och varierande till vår tids människor idag?
  • Finns det delar i vad vi gör som inte får eller bör bytas ut?
  • Hur kan vi jobba för att nå människor under rådande pandemi?
  • Har du goda exempel på hur andra kyrkor/kristna gör?