Samtal 31 mar 2019

”Äntligen hemma – Ett steg till i vår relation.” – Vad är viktigt för att en relation ska fungera?

”Äntligen hemma – Ett steg till i vår relation.”

Diskussionsfrågor kring gudstjänsten 31 mars 2019

Bibeltext: 1 Kor 13:4-8

  1. Vad är viktigt för dig för att en relation ska fungera?
  2. Vilket är ditt ”kärleksspråk” – fysisk beröring, gåvor, uppmuntrande ord, tjänster eller tid tillsammans?
  3. Har du några förebilder när det gäller en fungerande kärleksrelation?
  4. Vad har du lärt dig om kärlek utifrån din egen uppväxt och dina föräldrars relation?
  5. Hur upplever du att vi lyckats inom kyrkan med att tala om kärlek utan att skapa skuld och skam?