Predikan 3 nov 2019

”Bortom gyllne sol” – Kommer vår jord att bli ny eller kommer det en helt ny himmel och jord?

”Bortom gyllne sol”

Bibelord
1 Thess 4:13-14, Hen 11:16, Upp 21:1-5

Se gudstjänsten >

Samtalsfrågor

  1. Kommer alla till himlen?
  2. Kommer vår jord att bli ny  (förnyas) eller kommer det en helt ny himmel och jord?
  3. Hur blir det i himlen?
  4. Tror människor utanför kyrkan på en himmel?