Predikan 29 dec 2019

”Betydelsen av inkarnation och integration i församlingen” – Tycker du att vår församling rymmer alla typer av människor?
Hur kan vi bli bättre på integration i vår församling?

”Betydelsen av inkarnation och integration i församlingen”

Bibeltext
Apg kap 7-13

Titta på gudstjänsten >

Samtalsfrågor

  • Vad har du för relation till Apostlagärningarnas texter?
  • Ledarskapet i de första församlingarna hade en skön blandning av människor – vad tänker du kring det?
  • Tycker du att vår församling rymmer alla typer av människor?
  • Hur kan vi bli bättre på integration i vår församling?