Predikan 26 jan 2020

”Guds hjärta för Tibro – gästfriheten som förvandlar” – Har du själv någon egen upplevelse av att komma som främling och gäst till en ny kultur? Hur blev du bemött?

”Guds hjärta för Tibro – gästfriheten som förvandlar”

Bibeltexter
Apg 28:1-10, Heb 13:1-3

Samtalsfrågor

  • Vad fastnar du för i berättelsen om Paulus skeppsbrott på Malta? Vad berör dig?
  • Har du själv någon egen upplevelse av att komma som främling och gäst till en ny kultur? Hur blev du bemött?
  • Hur ser du på gästfriheten i vårt land och vår kultur?
  • Hur tänker du själv kring gästfrihet i ditt eget hem? Har du några egna goda förebilder?