Predikan 25 aug 2019

”Jordens salt” – Vad menar Jesus när han säger att ”Ni är jordens salt”?

”Jordens salt”

Bibeltext
Matt 5:13

Titta på gudstjänsten >

Lyssna på predikan >

Samtalsfrågor

  1. Vad menar Jesus när han säger att ”Ni är jordens salt”?
  2. Vad har saltet för funktioner?
  3. Hur kan vi vara ett salt i samhället?
  4. Har du egna exempel som lyfter fram den kristna rörelsen som ”Jordens salt”?