24 maj – samtalsfrågor

”Ett Jesuslikt ledarskap” – Vilken typ av ledare tror du människor förväntade sig att Messias skulle vara?

”Ett Jesuslikt ledarskap”

Bibeltext
Markus 10:35-45, Fil 2:4-12

Titta på predikan >

Samtalsfrågor

  • Vad väckte denna predikan för tankar hos dig?
  • Vilken typ av ledare tror du människor förväntade sig att Messias skulle vara?
  • Vad berör dig mest av Jesus sätt att leda?
  • Vilka ledare har betytt mkt för dig i livet?
  • Vad tänker du kring det faktum att du själv har efterföljare?
  • Vilken egenskap tycker du själv är viktigast hos en ledare?