24 jan – samtalsfrågor

”Job del 2 – lidandets frågor och tillitens tröst” – Varför drabbas även människor som tror på Gud av lidande?

”Job del 2 – lidandets frågor och tillitens tröst”

Texter
Jobs bok – 1 mos 50:15-21 (Josefs insikt) – 1 Joh 1:5

Titta på predikan här (Kommer snart) >


Samtalsfrågor

  • Får ondska och lidande dig att tvivla på Guds existens eller på Guds godhet?
  • Varför drabbas även människor som tror på Gud av lidande?
  • Kan Gud gripa in och förhindra/ta bort lidande?
  • Vad har lidande och motgång gjort med din egen tro?
  • Tror du att människor är mer eller mindre ”intresserade” av Gud nu under corona-pandemin?
  • Vad har läsningen och förkunnelsen över Jobs liv gjort med din tro?