Predikan 22 sep 2019

”Enheten i Kristus” – Vad utmärker ett kristet ledarskap?

”Enheten i Kristus”

Predikan handlade om Enhet i Kristus, men också om kristet ledarskap utifrån bibelordet. Denna text kommer precis efter nattvardens instiftande (Enhetens måltid) och detta var viktigt för predikan.

Bibeltext
Luk 22:24-27

Titta på gudstjänsten >

Samtalsfrågor

  1. Vad utmärker ett kristet ledarskap?
  2. Hur kan kyrkan mer bli en plats där fler olikheter får rum?
  3. Vad är det för skillnad på en åsiktsgemenskap och en kärleksgemenskap?
  4. Vad gör kyrkan attraktiv/oattraktiv idag för ”vanliga” människor?