Predikan 22 dec 2019

”Tacksamhet föder glädje” – Håller du med om att tacksamhet föder glädje? Vad är du tacksam för i ditt liv & i församlingen just nu?

”Tacksamhet föder glädje”

Bibeltext
Lukas 1:26-47

Titta på gudstjänsten >

Samtalsfrågor

  • Vilka typer av känslor tror du att Maria bar på efter ängelns besök?
  • Vad betyder lovsång för dig?
  • Håller du med om att tacksamhet föder glädje?
  • Vad är du tacksam för i ditt liv & i församlingen just nu?