10 jan – samtalsfrågor

Jobs bok del 1 – ”Klagan, bitterhet och upprättelse” – Har du läst eller hört om Jobs bok tidigare?
Vad berörde dig i predikan?

Jobs bok del 1 – ”Klagan, bitterhet och upprättelse”

Bibeltexter
Job 3:24-25, 7:3, 9:21, 10:1, 17:6, 42:1-5

Titta på predikan >

Samtalsfrågor

  • Har du läst eller hört om Jobs bok tidigare?
  • Vad berörde dig i predikan?
  • Vad säger du om Jobs klagan till Gud? Vågar du klaga och ställa ärliga frågor?
  • Job blir tyvärr bitter. Har du själv upplevt bitterhet? Från någon i din närhet?
  • Hur lyckas Job bli kvitt sin bitterhet: vad blir vändpunkten?
  • Finns det något i ditt liv som du behöver göra ett nödvändigt avslut med?