18 okt – samtalsfrågor

”Trons kraft” – Pojken litade på Jesus tillräckligt mycket för att ge honom sin lunch.

”Trons kraft”

Bibelord
Johannes 6:1-15
Matteus 17:20

Titta på predikan >

Samtalsfrågor

  • Läs Joh. 6:1-15.
    Den här händelsen är den enda som berättar om ett under som finns med i samtliga evangelier. Varför tror du att alla fyra evangelister valde att ta med den? 
  • Pojken litade på Jesus tillräckligt mycket för att ge honom sin lunch. Om grunden för all tillit är relation – hur gör du för att växa närmare Jesus i vardagen? 
  • Finns det någonting du längtar efter att göra mer av i församlingen? Vad är det som hindrar dig? 
  • Läs Matt. 17:20.
    Vad tänker du att den här versen betyder? 
  • Har du varit med om att se något litet växa med Guds hjälp? Berätta!
  • Finns det någon gåva hos någon av de andra medlemmarna i gruppen som du skulle vilja uppmuntra dem att använda oftare? Berätta!