16 feb – samtalsfrågor

”Goda förvaltare” – Vad betyder förvaltarskap för dig?

”Goda förvaltare”

Bibeltext
Matt 25:14-30.

Se gudstjänsten >

Samtalsfrågor

  1. Vad betyder förvaltarskap för dig?
  2. Hur ser du på den tjänaren som grävde ner sin talent?
  3. Vad har Gud lagt i dina händer just nu?
  4. Vilket rike bygger du på – ditt eget eller Guds?
  5. Har du lätt för att hamna i känslor av självförakt eller självrättfärdighet?