Predikan 12 maj 2019

”Det är aldrig försent för Jesus!” – Är bön viktigare än verksamhet? Hur tar du/vi ett steg till i bön för någon annans skull?

”Det är aldrig försent för Jesus!”

Bibeltext
Johannes 11

Titta på gudstjänsten >

  1. Är bön viktigare än verksamhet? (Utifrån Paulus: Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse).
  2. Hur tar du/vi ett steg till i bön för någon annans skull?
  3. Hur tar du/vi ett steg till i berättandet om din tro/Jesus?
  4. Behöver vi be den heliga Birgittas bön: Herre visa mig din väg och gör mig villig att vandra den när vi tänker på temat Ett steg till för någon annan?