11 okt – samtalsfrågor

”Nehemeja del 3 – Gudomliga rutiner” – Sammanfatta i gruppen vad predikan handlade om? Vad väckte den för tankar hos dig?

”Nehemeja del 3 – Gudomliga rutiner”

Bibeltext
Nehemja bok, kapitel 8
Matteus 5:17

Titta på gudstjänsten >

Samtalsfrågor

  • Sammanfatta i gruppen: vad handlade predikan om?
  • Vad väckte predikan för tankar hos dig?
  • Vad tycker du om det som sker i kapitel 8?
  • Vad har du själv för vanor och rutiner i vardagen?
  • Har Coronakrisen påverkat dina gudomliga rutiner på något sätt?
  • Har Coronakrisen påverkat din tro på något sätt?
  • Behöver vi en reformation av kristen tro i Sverige idag?
  • Vilka gudomliga rutiner skulle du vilja erövra i ditt liv?
  • Vad har denna serie om Nehemja fått betyda för dig?

Lista några gudomliga rutiner att försöka erövra!

Ladda ner och skriv ut: