Predikan 10 feb 2019

”Jorden vi ärvde och jorden vi gav vidare”. – Gällde uppdraget som Adam och Eva fick…

”Jorden vi ärvde och jorden vi gav vidare.”

Diskussionsfrågor kring Jerry Gegerfeldts predikan 10 februari 2019.

Titta på gudstjänsten >

Lyssna på predikan >

Samtalsfrågor

 • Gällde uppdraget som Adam och Eva fick, dvs att förvalta och bruka jorden, bara före syndafallet?
 • Hur tänker du kring texten från psaltaren:
  I urtiden lade du jordens grund, och himlarna är dina händers verk: de förgås, men du förblir, de skall alla nötas ut som en klädnad. Du skall förvandla dem som man byter en dräkt, och de försvinner. Men du är densamme, och dina år skall inte ha något slut.” Ps 102:26-28.
 • Förr sjöng vi: ”Vi skall fara bortom månen vi skall fara bortom mars”. Var finns den nya himlen och nya jorden som uppenbarelseboken talar om?
  Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer.” Upp 21:1
 • Skall vi verkligen bry oss om miljön och klimatet om det ändå skall bli en ny jord? Motivera varför?
 • Vad gör du för klimatet och miljön? Kan du göra mer?
 • Vilket är viktigast att rädda planeten eller människor?
 • Vad gör du för att människor skall bli frälsta/räddade?