Predikan 10 nov 2019

”Kvinnligt ledarskap i en värld full av män.” – Vad är din bild av att vara kvinna och ledare i samhället idag?

”Kvinnligt ledarskap i en värld full av män.”

Titta på gudstjänsten >

Samtalsfrågor

  • Vad är din bild av att vara kvinna och ledare i samhället idag?
  • Skiljer sig den bilden från hur du uppfattar att det är att vara kvinnlig ledare inom kyrkan idag?
  • Vad säger Bibeln om kvinnligt och manligt ledarskap, som du uppfattar det?
  • Hur ska vi göra för att skapa bättre strukturer inom kyrka & samhälle för kvinnor att leda?