Predikan 10 mar 2019

”Ett steg till i mitt andliga liv” – Vad har du för erfarenheter av Den Helige Ande?

”Ett steg till i mitt andliga liv”

Diskussionsfrågor kring Jerry Gegerfeldts predikan 10 mars 2019

Titta på gudstjänsten >

Lyssna på predikan >

Samtalsfrågor

  • Vad har du för erfarenheter av Den Helige Ande?
  • Behövs mer undervisning om Den Helige Ande och Andens gåvor?
  • Vilken Andlig nådegåva har du? Vilken gåva längtar du efter? (1 Kor 12:8-11).
  • Vilka av Andens gåvor ser du i funktion i församlingen?