Konfa 12-13

Observera

Denna text publicerades första gången den 8 juni, 2012. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Funderar du på Konfa?
Till hösten är det din tur om du går i åk 8 el. 9

Årets konfafolder:
(Klickbar)

konfa