Personer som pratar - hemgrupp

Tips till dig som leder hemgruppen

Tips för en levande andakt & förbönsstund

 • Gå från person till person och ge alla chansen att
  1. Dela något man är tacksam till Jesus för
  2. Dela något som man vill ha personlig förbön för/be för.
 • Sjung med i sånger från Spotify, använd gärna vår församlings spellista för 2019.
 • Ha en bok där ni skriver upp böneämnen i gruppen. Stärkande att se i backspegeln vad Gud gör.
 • Låt någon i gruppen dela ett bibelord som fått betydelse i dennas liv. Lyssna och ta in, inte diskutera och analysera.

Övning för att lära känna varandra

 • Dela varandras livsberättelse.
 • Berätta om ”min väg till tron på Jesus”.

Förslag på struktur för samlingen

 1. Fika & gemenskap – 30 till 45 min.
 2. Goda samtal – Rundan / Hur mår var och en, Samtal utifrån predikan & samtalsunderlaget, Samtal utifrån Bibeln – 30 till 45 min.
 3. Förbön & lovsång – Rundan / personliga böneämnen, Popcornbön (be korta bön högt), Lyssna & sjung med från Spotify – 30 till 45 min.

* Samlingen bör ha en tydlig starttid och sluttid.