Galaterbrevet – lag eller evangelium

Bibelstudium ”Galaterbrevet – lag eller evangelium?” Ett bibelstudium i tre delar under tre torsdagar i januari.

Följ med på en spännande och utmanande resa på 3 delar i Galaterbrevet. Nu kan du läsa och lyssna på de tidigare delarna.

Kapitel 1 – Det enda sanna evangeliet

Ljudfil saknas tyvärr

Kapitel 2-4 – Lag eller löfte

Sista delen publiceras snart