3 okt – samtalsfrågor

”Tro på skapelsens Gud” – På Equmeniakyrkans kyrkokonferens togs beslutet att utlysa klimatnödläge.

Personer som pratar - hemgrupp

”Tro på skapelsens Gud”

Samtalsfrågor

  1. På Equmeniakyrkans kyrkokonferens togs beslutet att utlysa klimatnödläge.
  2. Var det rätt beslut? Ja/Nej. Motivera varför!
  3. Vad tycker du/ni att beslutet  skall få för konsekvenser för din egen del?
  4. Vad skall/kan församlingen göra utifrån beslutet?
  5. Har du/ni dåligt samvete med tanke på att vi överkonsumerar?
  6. Hur mycket energi och kraft skall kyrkan lägga på att att ”rädda” planeten med tanke på att Gud utlovat en ny himmel och ny jord?
  7. Har uppdraget att rädda planeten ersatt uppdraget att rädda människor (till evigt liv).