28 feb – samtalsfrågor

”Tro för en ny tid” – Vi kan inte lova något, men vi kan tro på det! Håller du med om det?

Personer som pratar - hemgrupp

”Tro för en ny tid”

Titta på predikan >

Bibeltexter
Hebreerbrevet 11:1, Jeremia 29:11

Samtalsfrågor

  • Vi kan inte lova något, men vi kan tro på det! Håller du med om det?
  • Vilka ”bevis”, vilken visshet, har du om att tron håller att stå på?
  • Har du själv fått erfara en tro som håller?
  • Vad skulle en ny tid kunna innebära för vårt Tibro?
  • Vad skulle en ny tid kunna innebära för vår församling?
  • Vad skulle en ny tid kunna innebära för ditt liv?