27 nov – samtalsfrågor

”Det lilla ljus jag har – det ska få lysa klart!” – Vad väckte predikan eller bibeltexterna för tankar hos dig?

”Det lilla ljus jag har – det ska få lysa klart!”

Bibeltexter:
Jesaja 9:2
Lukas 4:16-21
Johannes 1:1-6

Frågor

  • Vad väckte predikan eller bibeltexterna för tankar hos dig?
  • Har du upplevt att Jesus fått vara ett ljus i ditt liv?
  • Hur ska ni kunna nå dem som är i mörker med Guds ljus?
  • Vilka typer av utmaningar kan du se i vårt samhälle idag? Var behöver du/utmanas du vara en ljusbärare?