26 sept – samtalsfrågor

”Hur vårdar man sin själ?” – Vad tänker du på när du hör ordet ”själavård”? Hur bra är du på att vårda din själ? Hur gör du?

Personer som pratar - hemgrupp

Tema: ”Hur vårdar man sin själ?”

Bibeltext
Ordspråksboken 4:10-23

Samtalsfrågor

  • Vad tänker du på när du hör ordet ”själavård”?
  • Hur bra är du på att vårda din själ? Hur gör du?
  • På vilket sätt tänker du att själavården behöver användas i våra församlingar?
  • Var det något särskilt från Rosies undervisning eller samtalet i gudstjänsten som berörde dig?