22 maj – samtalsfrågor

”Att följa i samarierns exempel” – Hur viktigt är det att kristen tro inte bara blir teori utan också praktisk handling?

”Att följa i samarierns exempel”

Texter 
Lukas 10:25-37
Jakob 2:14-17
Hebr 13:2
Matt 9:36

Samtalsfrågor

  • Vad fastnade du för i läsningen av texten/ i predikan?
  • Hur viktigt är det att kristen tro inte bara blir teori utan också praktisk handling?
  • Vilka exempel kan du se på detta idag i vår församling?
  • Kan du kommer på fler sätt där vi kan bli mer lika samariern i vår kristna praktik?
  • Ser du själviskhet och konsumtion som problem för kyrkan?
  • Hur får man sitt hjärta att bli mer öppet för det som händer runt omkring?
  • Är själviskhet någonting som du kämpar med?